Politik er blevet vendt på hovedet

Formålet med politik er vendt på hovedet.
Et opslag, jeg lavede på Facebook i frustration over vores politikere, som er mere optaget af småting - og helst foreskrifter om, hvordan mennesker skal leve deres liv - end at de store spørgsmål om, hvordan vi skal indrette samfundet, så der er plads til og muligheder for alle.

Idealet for politik må være at skabe muligheder for et godt liv, og fjerne de forhindringer, der måtte være for den enkelte og os alle for at få det gode liv.
2 politiske sager fra denne weekend illustrerer, at det formål er vendt på hovedet. 1 eksempel er endnu et forslag i den evige strøm af forslag til at regulere børn og integration. LA foreslår, at det skal indføres stopprøver i børnehaveklassen i forbindelse med overgangen til 1. klasse. Forslaget ligger i halen på et utal af lignende forslag rettet mod børn og integration, hvor det gennem test, forbud og straf forventes, at alt bliver bedre. Og forslagene præsenteres altid som et Quick fix, hvor vi aldrig behøver undersøge, hvad problemet egentlig er, og om forslaget bidrager til en løsning. Viden i forhold til denne kategori af forslag er ikke nødvendig. Dette på trods af, at vores viden og erfaringer klart og tydeligt siger, at forandringer til det bedre IKKE opnås med de metoder. Overfor det står forslag i forhold til f.eks vores miljøproblemer. I weekenden kom det frem at sprøjtemidler mv. skaber resistente svampesporer, som giver mennesker med nedsat immunforsvar svampeinfektioner, som er svære til umulige at behandle. Her er den politiske tilgang helt omvendt. Med alvorstunge miner tales der om flere undersøgelser og mere viden, at det er ikke bevidst, skylden ligger hos landbruget, og deres uhæmmede brug af gifte. Og det på trods af, at vi ved, at på dette felt er kontrol og forbud en særdeles effektiv metode, faktisk den eneste der reelt virker, fordi den fjerner muligheden for at tjene penge på IKKE at gøre det rigtige. Kunne vi ikke få vendt tilstanden om, så vi faktisk får fjernet forhindringer for det gode liv, og få skabt bedre forudsætninger for at mennesker kan leve det liv, de gerne vil og ikke bare det, et tilfældigt politisk flertal ønsker, de skal leve