Billeder fra Møn

Lidt billeder fra Møn

En havørn over sommerhuset
Moen201201
Jættestuen på Kong Asgars høj
Moen201202
Møn broen - Dronning Alexandrines bro
Moen201203
Hårbølle havn
Moen201204
Hårbølle havn
Moen201205
Hårbøllle havn
Moen201206
Hørbølle
Moen201207
Møn Klint på vej ud mod Grådybet
Moen201208

Moen201209
Grådybet
Moen201210

Moen201211

Besøg hos Anders og Marianne i Sverige

Besøg hos Anders og Marianne ved Bolmen Sø
Vi besøgte Anders og Marianne, og vi var bl.a. ude at sejle på Bolmen Sø. Her kikkes efter fugle.

Sverige12 - 2
Den stolte kaptajn
Sverige12 - 3
På vejen ud, så vi en fiskeørn
Sverige12- 1
Vi besøgte også Hæsthult skoven, som er et stykke skov er har været uberørt i mange år, da man ønsker at se, hvordan skoven genskaber sig selv.
Sverige12 - 4

Sverige12 - 5

Sverige12 - 6