Andelforeninger er populære igen

Andelsforeninger dukker op igen..

I løbet af foråret har jeg meldt mig ind i 2 nye andelsforeninger. Det er meget væsentligt, at denne demokratiske form vender tilbage, det er en af måderne, vi fælles kan agere i forholdt til væsentlige samfundsmæssige problemstillinger.

Andelsgaarde.dk
Andelsgaardes formål er at opkøbe jord og gårde, og gøre jorden klimamæssig bæredygtig, enten at gro økologisk, hvor andelshaverne har førsteret til afgrøderne, eller ved at lade jorden være, så den medvirker til at genskabe biologisk diversitet.
1. gård er nu opkøbt i Melby i Nordsjælland - se mere på andelsgaarde.dk

andelsgaard - 1
Formand for andelsgaarde: Rasmus Willig
andelsgaard - 2
Se 2 forpagtere af den første gård: Nanna og Christoffer
andelsgaard - 3

Andelforeningen til etablering af det FRIE universitet
Den anden forening er Andelsforeningen til etableringen af det FRIE universitet. Formålet er at forske, uddanne og formidle viden, og ideen er at skabe er mulighed for at skabe viden fri af interesser. I dag er vidensproduktionen pakket ind i et utal af interesser, som i sidste ende kan kompromitere den viden, der skabes. Det langsigtede mål er at etablere et universitet, hvor det er andelshaverne - ikke penge, politik eller andet - der skaber muligheder for at forske, uddanne og formidle.

Her billede fra det første andelsmøde, som handlede om forskning, hvad vil vi gerne forske i, og hvordan
Se mere her, eller skriv til foreningens formand Søs Bayer sbayer@me.com for mere information.
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_9adb