Bruxelles, Oslo og Møn

EI/ETUCE møde i Bruxelles
Ugen stod på møde i Bruxelles, hvor der var en ekstraordinær konference i EI/ETUCE - EI er den internationale pædagog og lærersammenslutning, og ETUCE er pædagog- og lærerorganisationernes fælles forhandlingsorgan overfor EU. Konferencen skulle beslutte en ny struktur, hvor de 2 foraer lægges sammen.
Mere om EI - klik her
Mere om ETUCE - klik her

Møde i NLS
Senere på ugen var der møde i NLS - Nordiske Lærerorganisationers Samråd. Vi skulle bl.a. diskutere professionsetik, samt naturligvis den aktuelle situation for pædagoger og lærere i Norden. En situation, som er præget af de samme tendenser med nedskæringer, begrundet i den økonomiske krise.
Mere om NLS - Klik her
Mere om BUPLs professionsetik - Klik her

Weekend på Møn
Weekenden blev tilbragt på Møn. Meget sne, men også solskinsvejr, som egnede sig godt til en gåtur. Ellers stod den på ild i pejsen og kongresforberedelse - BUPL afholder kongres i slutningen af næste uge.
En række billeder blev det også til - blandet med nogen fra sidste weekend - dem uden sne Happy