Praksischok hos nye pædagoger

Ny forskning viser, at nye pædagoger nu også får et såkaldt praksischok

De nyuddannede pædagogers idealer om praksis kollapser, når de møder det konkrete arbejdsliv i daginstitutionerne: "De kommer ud med nogle idealer om praksis – nogen forestillinger om hvordan hverdagen skal se ud, i det arbejde som de har uddannet sig til – og så oplever de, at det er der ingen muligheder for at realisere med den hverdagen der møder dem," siger CeDif-forsker Steen Baagøe Nielsen i denne nye podcast fra BUPL om nyuddannede pædagogers praksischok.

Lyst til en podcast om problemstillingen. Klik
her

Pasted Graphic 1

Fordi jeg mener, problemstillingen er vigtig, skrev jeg følgende kommentar til diskussionen:


Meget vigtig problemstilling. Det lyder jo, som den interviewede pædagog ikke helt har forstået,(eller ikke er blevet undervist i) hvad pædagogik er. Den samling og de korrektioner den indeholder minder mere om dressur end pædagogik. Og UCernes svar (mest hende fra Absalon) er et typisk bureaukratisk og strukturelt svar, der overhovedet ikke forholder sig til problemstillingen. Det grundlæggende problem med uddannelsen er at gøre-fagene stort set er forsvundet, at øvelse i at være sammen med børn om noget er forsvundet. Det meste undervisning er reduceret til, at de studerende skal genfortælle underviserens forståelse af en given "teori", og ikke hvad teorien/begrebet kan bruges til i pædagogisk praksis, og dette netop fordi undervisningen generelt er blevet løsrevet fra praksis og omskrevet til mængder af kompetence- og læringsmål, som er styrende for det hele. Jeg har lige oplevet det på Absalon i et diplommodul forløb om de nye styrkede læreplaner. Der er ingen forestilling om, hvad hverken teori, børn og praksis er. Teori er bare noget, der står i en bog. Litteratur listen er fuldstændig arbitrært sammensat. Undervisningen består primært i at genfortælle dagens litteratur, og kritisk refleksion over emnet er stort set fraværende. Helt grundlæggede skulle forløbet give os ledelsesmæssig ballast til at iscenesætte det skifte, den nye læreplan indeholder (fra fokus på læringsmål til fokus på børnenes egne initiativer og interesser f.eks. deres leg), men undervisningen bestod primært i endnu flere mål og didaktiske fix-faxerier. Så vældig vigtigt, at der bliver sat fokus på dette

Skumringsblomster fra Møn

Et par billeder fra min have på Møn, taget i skumringen

SkumblomsterMøn - 1
SkumblomsterMøn - 2
SkumblomsterMøn - 3
SkumblomsterMøn - 4
SkumblomsterMøn - 5
SkumblomsterMøn - 6
SkumblomsterMøn - 7
SkumblomsterMøn - 8
SkumblomsterMøn - 9
SkumblomsterMøn - 10
SkumblomsterMøn - 11
SkumblomsterMøn - 12