Mit navn er Allan Baumann
Jeg bor Lemnosvej 4,1 - 2300 København S
Mobil: +45 2826 7513
Min E-post adresse er allan@baumann.dk

Curriculum Vitae
Født 1961

Uddannelsesmæssig baggrund:
2012: Diplomuddannelse i kommunikation og information på Update
2006: Kandidatuddannelse i Pædagogisk Sociologi fra Danmarks Pædagogiske Universitet (cand. pæd. soc.)
2002: Diplomuddannelse i Pædagogik (pd), Danmarks Pædagog Højskole
1987: Pædagoguddannelsen, Frøbelseminariet, Frederiksberg
1980: Højere Handelseksamen (HH), Grindsted Handelsgymnasium

Erhvervserfaring:
2015 - Daginstitutionsleder Valhalla, Køge
2002 - 2014 Forretningsudvalgsmedlem i BUPL
2000 - 2002 Næstformand i BUPL-København (fuldtidsansat), samt hovedbestyrelsesmedlem i BUPL
1999 - 2000 Fuldtidsansat valgt faglig sekretær i BUPL-København.
1997 - 2000 Afdelingsleder i fritidsklubben ved Fritidshjemmet Marengovej, København.
1990 - 1997 Pædagog på Fritidshjemmet Marengovej, samt fra 1995 hovedbestyrelsesmedlem i BUPL (ulønnet).
1989 - 1990 Souschef Fritidshjemmet Blegdamsvej, København

Forenings- og bestyrelsesarbejde:
Bestyrelsesmedlem i Foreningen for Grundskoleforskning
Medlem af Evalueringsinstituttets (EVA) repræsentantskab
Medlem af Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen (tidligere Grundskolerådet)
Medlem af Rådet for Erhvervsakademi og Professionsbacheloruddanelser
Medlem af RUCs aftagerpanel for kandidatuddannelser
Medlem af Aftagerrådet for DPU, Århus Universitet
Samrådet for Pædagoguddannelsen
Bestyrelsesmedlem (næstformand) i Center for Ungdomsforskning
Bestyrelsesmedlem (næstformand) på Fritidshjemmet Marengovej, København
Politisk ansvarlig for BUPL’s uddannelsespolitiske arbejde
Politisk ansvarlig for BUPLs forskningsindsats
Politisk ansvarlig for BUPLs kommunikationsarbejde- og strategier
Politisk ansvarlig for BUPL’’s professionsarbejde
Politisk ansvarlig for BUPL’s internationale arbejde, herunder vores samarbejde i NLS - Nordiske Lærerorganisationers Samråd, EI – Education International, ETUCE – European Trade Union Committee For Education m.v.
Medlem af Task force for Early Childhood Education i Education International.
Bestyrelsesmedlem i Ulandssekretariatet.