I forbindelse med både mit arbejde og mine uddannelser, henholdvis pædagogisk diplomuddannelse samt kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi, samt (2009) diplomuddannelse i informations- og kommunikationsjournalistik har jeg skrevet følgende:
Opgaver i relation til mine uddannelser:
Diplomuddannelse i kommunikations- og informationsjournalistik
 • Jeg er færdiggjorde diplomuddannelsen i kommunikations- og informationsjournalistik på Update i 2012 Update er et Center for journalistisk kompetenceudvikling, som udbyder efteruddannelse og opkvalificering af journalister og folk i kommunikations- og mediebranchen - Se mere om Update her.
 • Det første modul på diplomuddannelsen var informationsjournalistikkens metodiske grundlag (et obligatorisk modul på 15 ETCS point). Se mere her - Jeg afsluttede modulet med en skriftlig opgave, som jeg efterfølgende blev eksamineret i. Min opgave var at udarbejde en kommunikationsstrategi for BUPLs arbejde med at udforme et etisk grundlag for pædagoger - Hent opgaven her. I al ubeskedenhed fik jeg 12 for opgaven.
 • Næste modul er ”Fang medieteorien og gør den brugbar”. Se mere her. Hent den opgave, jeg lavede på modulet her.
 • Næste modul var Informationskommunikationens Strategiske grundlag (et obligatorisk modul på 15 ETCS point). Hent opgaven her fra modulet her.
 • Næste modul for forskningsformidling. Hent modulets opgave her.
 • Sidste modul er ”Spin og politisk kommunikation”, som blev sommer 2011.

Kandidatuddannelse i pædagogisk sociologi

 • Speciale på kandidatuddannelsen: Specialet handler om pædagogprofessionens betingelser for at udføre pædagogisk arbejde og om forskellige måder, hvorpå pædagogisk arbejde kan anskues, reguleres og tildeles ressourcer. Målsætningen er at konstruere de stridigheder, der finder sted om pædagogisk arbejde i en verden, der bliver mere og mere globalt orienteret. Disse stridigheder repræsenterer forskellige positioner, og tilsammen udgør disse positioner, det, der analytisk konstituerer min definition af det pædagogiske felt. Hent det her (pdf-fil).
Pædagogisk diplomuddannelse.

Artikler i bøger:

eastetik
Denne artikel handler om æstetik i praktisk pædagogiske arbejde i en daginstitution
kvalitet
Her beskriver jeg sammen med Marianne, formand BUPL Århus, hvad professionsbegrebet indeholder, og kan bruges til af pædagoger. Og hvordan vi kan udvikle vores profession,
0207forside
Dette er en artikel, som brygger på det speciale, jeg lavede, da jeg afsluttede kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi
p00e6d-viden---1
Denne artikel beskriver - sammen med Anders W Christensen - de vidensformer, som pædagoger benytter sig af i udviklingen af pædagogprofessionen

Artikler, avisindlæg m.m.:
 • EVAs måling af kvalitet i dagtilbud - januar 2020 hvor jeg kritiserer undersøgelsen for at bygge på primært amerikanske værdier, at de ikke kan måle det, de siger på den tid, de brugte, at det er problematisk, at viden, der skal bruges til at udvikle det pædagogiske områder, bliver belagt med forretningshemligheder. Klk her. EVAs undersøgelse. Klik her
 • Et læserbrev til Politikken (oktober 2017, blev dog ikke bragt) om snyd og fifleri i det politiske system - Klik her.
 • Indlæg i Danske Kommuner november 2011 om kreativitet. Skal vi samfundsmæssigt satse på kreativitet starter det i dagsinstitutionerne, men det kræver visse forudsætninger- Se mere klik her.
 • Indlæg i Nordjyske 08.05.2011 sammen med formanden i BUPL Nordjylland Lise Lotte Thomsen om vigtigheden af at investere i børns kreativitet. Se mere klik her.
 • Deadline 29. april 2011. Regeringen har haft nedsat en arbejdgruppe om talentudvikling. Se mere klik her. I den forbindelse deltog jeg i en debat om arbejdsgruppens formand omkring talentudvikling, hvor mit synspunkt er, at vi i stedet for at satse på de få i toppen bør satse på de mange - både fordi potentiale er størst hos de mange, og fordi det vil skabe muligheder for et bedre liv for dem, der i dag er udenfor fællesskabet. Se debatten. Klik her (fredag d. 29 april kl. 22.30).
 • Læserbrev i JP 11. april 2011, som svar på regeringens og DFs forsøg på at ændre den danske universelle velfærdsmodel ved at indføre et optjeningssystem. Hent læserbrevet her.
 • Læserbrev i politikken 05. aprll 2011. En kommentar til Troels Lund Poulsen om det danske daginstitutionssystem, som er en fremragende skoleforberedelse ved netop IKKE at være et førskolesystem. Klik her.
 • Læserbrev 3. marts 2011 med en kommentar til regeringens arbejdsgruppe om talentudvikling. Jeg peger på, at der skal satses på daginstitutionernes arbejde med kreativitet. Hent det her.
 • En kronik skrevet i fællesskab med Dorte Lange, DLF om vores fælles integrationsarbejde og vores fælles bud på, hvad integrationen kan forbedres. Bragt i Politikken 27.08.2010. Hent kronikken her.
 • Et læserbrev i Politikken om den tiltagende evaluering af børn og dagsinstitutioner. Læserbrevet er et svar til et indlæg fra Evalueringsinstituttet. Hent læserbrevet her.
 • Vi skal genopfinde generøsiteten. Artikel i information 21. november 2008. Artiklen handler om, at velfærdssamfundet er ved at ændre karakter og formål. Fra at være garant for grundlæggende livsudfoldelsesmuligheder, forstås velfærdssamfundet i højre grad som et fællesskab, der detaljeret foreskriver, hvordan vi skal leve vores liv. Hent artiklen her. Desuden var der en reference til artiklen i Politikken - Hent Politikkens kommentar her.
 • Pædagogisk trivsel kræver klare linjer. Kronik i danske kommuner sammen med min kollega Lis Pedersen, omhandlende sammenhængen mellem pædagogers muligheder for selv at beslutte pædagogikken og deres oplevelse af trivsel. Hent kronikken her.
 • Striden om pædagogik og børneinstitutioner - internationale tendenser. Artikel udarbejdet på baggrund af mit speciale, og bragt i Dansk Pædagogisk Tidsskrift 2/2007. Hent den her (doc).

Oplæg og andet i forbindelse med mit BUPL arbejde:
 • Oplæg på BUPLs kongres 2010 omkring de kommende års indsatser (Fremtidig Virke), hvor vi har udvalgt kreativitet og forebyggelse, som omdrejningspunktet for de kommende års arbejde. Hent oplægget her.
 • Etik i pædagogisk arbejde. Oplæg om etik i forbindelse med BUPLs arbejde med udviklingen af et etik grundlag for pædagoger: http://www.bupl.dk/pp/pp.nsf/dok/widt/$FILE/etik_oplaeg_aba_28-05-08.pdf. På BUPLs pædagogiske portal www.bupl.d/pp findes mere materiale på etikdiskussionen.
 • BUPLs professionsarbejde. Oplæg på BUPLs kongres 2008 om , hvor vi bl.a. besluttede 10 professionsmålsætninger: Se Allan Baumans plancher fra oplægget her. På BUPLs hjemmeside www.bupl.dk samt på BUPLs pædagogiske portal www.bupl.dk/pp findes mere materiale om BUPLs professionsarbejde